Šiandien  


Projektinė veikla

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Ragainės progimnazija dalyvauja ES paramos projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.
Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
  • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.
  • Bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų. Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

Vykdant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, progimnazija jau yra gavusi 1-4 kl. mokymo priemones - už 3190,77 eurų ir 2019 metais progimnaziją pasieks 5-8 kl. mokymo priemonės - už 4794 eurų.


Tarptautinis Erasmus+ projektas

Ragainės progimnazijos anglų kalbos mokytojų komanda, bendradarbiaudama su kolegomis iš Bulgarijos, Turkijos, Italijos, Portugalijos ir Lenkijos, parengė tarptautinio Erasmus+ projekto „Water in our world“ ataskaitą ir pateikė Švietimo mainų paramos fondui įvertinti. Laikome kumščius ir laukiame pačių aukščiausių vertinimų.


Tarptautinis Erasmus+ projektas „Water in our world“ Turkijoje

Rugsėjo 7–11 dienomis Ragainės anglų kalbos mokytojos Lijana Jurgelienė ir Klelija Rakštytė kartu su kolegomis iš Bulgarijos, Turkijos, Italijos, Portugalijos ir Lenkijos dalyvavo tarptautinio Erasmus+ projekto „Water in our world“ baigiamajame mokytojų susitikime Turkijoje, Malatijos mieste. Susitikimo metu įsivertinti atlikti darbai, numatytos projekto ataskaitos gairės, apgalvota sklaida, taip pat aplankyti įspūdingo grožio natūralūs vandens telkiniai Darendėje – Gunpinar krioklys ir Mėlynasis ežeras.

nuotraukos


Tarptautinis Erasmus+ projektas „Water in our world“ Lietuvoje

Ragainės progimnazijoje sėkmingai vykdomas tarptautinis Erasmus+ projektas „Water in our world“. Gegužės mėnesį progimnazijoje viešėjo partneriai iš Bulgarijos, Portugalijos, Italijos, Turkijos bei Lenkijos.
Pirmąją viešnagės dieną Ragainės progimnazijos mokiniai pristatė svečiams Lietuvą ir Šiaulius, mokė lietuvių kalbos subtilybių. Aktų salėje vyko tarptautinė konferencija „Vandens panaudojimas Europos miestų ir kaimiškose vietovėse. Kiekybė ir kokybė“. Mokiniai bei mokytojai iš šešių Europos šalių savo pranešimuose įvardijo vandens panaudojimo Europoje galimybes bei ypatumus, apžvelgė iškylančias problemas.
UAB „Sidabrinė srovė“ atstovė pristatė „Tyrumos“ produkciją, supažindino su geriamojo vandens, sidabrinio stalo vandens bei šarminio jonizuoto stalo vandens savybėmis bei jo nauda sveikatai.
Viešnagės metu internacionalinė mokytojų ir mokinių komanda aplankė ne tik Šiaulių krašto įžymias vietas, bet ir pasigrožėjo Vilniaus senamiesčiu, Kernavės piliakalniais, Trakų pilies didybe, stebėjosi tobulo gamtos kampelio Neringos unikalumu. Aplankytas Kryžių kalnas, sudalyvauta Mūšos tyrelio telmologinio draustinio edukacinėse veiklose.
Didelį įspūdį Ragainės progimnazijos mokiniams bei svečiams paliko atsisveikinimo vakaras, kurio metu vaikai dainavo, vaidino, šoko bei kepė picas perteikdami savo tautos nacionalinį koloritą ir tradicijas. Po turiningai praleistos savaitės bei patirtų nepakartojamų emocijų tiek mokiniams, tiek ir projekte dalyvaujantiems mokytojams buvo sunku išsiskirti su naujais sutiktais draugais.

nuotraukos


Projekto „Erazmus + " atsisveikino popietė

Visą savaitę Ragainės progimnazijoje svečiavosi ir įvairiose veiklose dalyvavo „Erazmus + " projekto dalyviai - mokiniai iš Lenkijos, Italijos, Turkijios, Bulgarijos ir Portugalijos. Paskutinę viešnagės dieną vyko atsisveikinimo popietė. Mokiniai žaidė žaidimus, vaidino etiudus pagal išsitrauktą temą. Ypač linksmas buvo pasiruošimas vaidinimams.

nuotraukos


"Erasmus+" projekto dalyviai Italijos pietuose Sicilijoje

Kovo 19 – 23 dienomis progimnazijos mokytojų ir mokinių komanda vyko į tarptautinio Erasmus+ projekto „Water in our world“ mobilumą Italijos pietuose Sicilijoje, La Punta mieste. Lietuvą ir mokyklą atstovavo anglų kalbos mokytojos Danutė Klimašauskienė ir Lijana Jurgelienė, muzikos mokytoja Klelija Rakštytė, direktorė Dinara Vitkuvienė bei mokiniai Eimantas Norušaitis ir (8b) ir Vytautas Doniela (7a). Komanda lankėsi Liceo Statale Ettore Majorana mokykloje. Šalia projekto probleminių sričių buvo paliesta ir skaudi pabėgėlių integracijos tema. Mokiniai ir mokytojai turėjo puikią galimybę pabendrauti su Italijoje gyvenančių pabėgėliu iš Afrikos. Tai puikus pavyzdys, kaip imigrantai sėkmingai integruojasi į Europos bendruomenę, siekia išsilavinimo bei ieško karjeros galimybių, o svarbiausia - turi tvirtas moralines nuostatas ir savo skaudžias istorijas.
Vykdomo tarptautinio Erasmus+ projekto „Water in our world“ veiklos susijusios su vandeniu. Projekto komanda atliko daug įvairių tyrimų, susipažino su miestų vandenvalos sistema. Kartu su mokytojais ir mokiniais iš Italijos, Portugalijos, Lenkijos, Turkijos ir Bulgarijos aplankyta daug įžymių vietų: Acitrezza, Acicastelo, Alcantara, Taormina, Neapolis, Syracuse... Tai įspūdingos vietos, kur susitinka jūra ir sausuma, o gamtos sukurtos mistiškos ir didingos uolos nepaliauja stebinti savo didybe. Laikui nepavaldžios pilys, tvirtovės, romėnų bei graikų kultūros pėdsakai amfiteatrų griuvėsiuose mums, tyrinėjantiems vandens įtaką žmonijos istorijai, ilgam įsirėžė į atmintį.

nuotraukos


ERASMUS + tarptautinis projektas WOW sėkmingai tęsiamas

2017 m. rugsėjo 19 – 23 d. vyko tarptautinis projekto partnerių susitikimas Lisabonoje (Portugalija), į kurį vyko projekto koordinatorė anglų kalbos mokytoja Danutė Klimašauskienė bei projekto darbo grupės narė istorijos mokytoja Loreta Krasnickienė.
Susitikimo metu vyko tarpinis veiklų įsivertinimas, suplanuoti tolimesni darbai. Mokytojai turėjo galimybę pamatyti Lisabonos kultūrinį – istorinį paveldą, lankėsi Forte de Casa mokykloje bei dalinosi patirtimi su portugalų kolegomis. Visų šalių atstovai patobulino savo pedagogines, vadybines, kalbines kompetencijas bei praplėtė akiratį geriau pažindami Europą, jos vertybes ir skirtingas kultūras.

nuotraukos


Tarptautinio Erasmus+ projekto veiklos tęsiasi

Vykdydami projekto veiklas bei besiruošdami pristatymams progimnazijos septintų – aštuntų klasių mokiniai Ū. Mitkevičiūtė, V. Doniela, O. Judikavičiūtė, B. Ponetauskas, E. Petrulytė, E. Norušaitis, U. Lesinaitė, G, Juozapavičiūtė, U. Žaliūkaitė, D. Žibas atliko daug prasmingų darbų – gilinosi į pabėgėlių aprūpinimo problemas, rinko informaciją apie profesijas, susijusias su vandeniu, studijavo natūralius Lietuvos vandens resursus, vykdė daug kūrybinių užduočių.
Mokinius konsultavo anglų kalbos mokytojos Danutė Klimašauskienė ir Lijana Jurgelienė.

nuotraukos


„Water in our world“ Bulgarijoje

Kovo 20-24 dienomis mūsų mokyklos mokytojų ir mokinių komanda vyko į tarptautinio Erasmus+ projekto „Water in our world“ mobilumą Bulgarijoje. Sofijos priemiesčio Bozhurishte vidurinėje mokykloje svečiavosi anglų kalbos ir muzikos mokytoja Klelija Rakštytė ir geografijos bei biologijos mokytoja Akvilė Avlašenkienė kartu su 8b klasės mokinėmis Gintaute Bočiūte ir Andrėja Jakovlevaite. Komanda lankėsi Letets Hristo Toprakchiev mokykloje, kuri yra šio projekto koordinatorė. Darbotvarkė buvo labai įtempta ir laisvo laiko beveik ir neliko.
Pirmą dieną visos komandos buvo supažindintos su Bulgarijos švietimo sistema, ugdymo organizavimo ypatumais, vaikai buvo supažindinti kaip reikia užsipildyti Jaunimo Pasus. Visos komandos pristatė savo namų darbus- idiomų apie vandenį žodynus. Po pietų visi vyko į Sofiją, kur puikūs gidai ekskursijos metu supažindino su Bulgarijos sostine.
Antra diena buvo skirta kelionei į Velingradą- labai garsų balneologijos kurortą, dar vadinamą Balkanų pusiasalio spa sostine. Išvykos metu buvome supažindinti su mineralinio vandens ežeru, karštomis mineralinio vandens versmėmis. Kelionė per kalnus visiems padarė didelį įspūdį. Vaikai turėjo užduotį fiksuoti kelionės įspūdžius filmuojant, fotografuojant, nes kitą dieną jų laukė darbas- filmo apie kelionę sukūrimas.
Trečioji diena buvo skirta filmų gamybai ir pristatymams, namų darbų tema „Vanduo ir turizmas“ pristatymams. Visi vaikai ir mokytojai dalyvavo IT viktorinoje apie visas projekte dalyvaujančias šalis. Po pietų vykome į miesto meriją, kur buvome labai svetingai ir su vaišėmis sutikti vice merės.
Ketvirta diena. Vykdomo tarptautinio Erasmus+ projekto „Water in our world“ veiklos susijusios su vandeniu. Projekto komanda susipažino su Sofijos vandens tiekimo sistema - aplankė du labai svarbius objektus – moderniausią vandenvalos įmonę, bei didžiausią gėlo vandens telkinį, kuris tiekia vandenį Sofijai. Kad patekti į tokius svarbius strateginius objektus, organizatoriams reikėjo įdėti daug pastangų. Lankant objektus delegaciją lydėjo gausios apsaugos komandos.
Penkta diena buvo skirta išvykai į Bankya mineralinio vandens gamyklą, kur susipažinome su mineralinio vandens gavyba, išpilstymu, transportavimu ir t.t. Po pietų mūsų laukė atsisveikinimo koncertas, laimės apyrankių (martenicų) gaminimas ir atsisveikinimo vakarėlis.
Kelionė buvo puiki, sklandi, įdomi. Vizitas buvo labai turiningas, naudingas įvairiomis prasmėmis. Gintautė ir Andrėja bei jas lydėjusios mokytojos grįžo pasisėmusios neišdildomų įspūdžių. Visos ne tik praplėtė akiratį susipažindamos su Bulgarija, bet ir patobulino savo anglų kalbos komunikacinius gebėjimus. Savo įspūdžiais mokytojos pasidalino su kolegomis, o Gintautė ir Andrėja su įvairių klasių mokiniais.

nuotraukos


„Water in our world“ Portugalijoje

Sausio 29 – vasario 4 dienomis progimnazijos mokytojų ir mokinių komanda vyko į tarptautinio Erasmus+ projekto „Water in our world“ mobilumą Portugalijoje. Lisabonos mieste svečiavosi anglų kalbos mokytojos Danutė Klimašauskienė ir Lijana Jurgelienė bei aštuntokės Urtė Peldavičiūtė ir Kristina Šiaulytė. Komanda lankėsi Forte de Casa mokykloje, kur susipažino su Portugalijos švietimo sistema, ugdymo organizavimo ypatumais, apsilankė pamokose.
Po vizito mokykloje didelis internacionalinis mokytojų ir mokinių būrys aplankė Lisabonos okeanariumą. Visi liko sužavėti įspūdingu pastatu bei jo gyventojais. Okeanariumas atidarytas 1998 metais. Jis užima 20000 kvadratinių metrų plotą, turi 30 akvariumų, kuriuose yra 7,5 milijonų litrų vandens. Okeanariume gyvena 500 skirtingų rūšių 8000 gyventojų.
Vykdomo tarptautinio Erasmus+ projekto „Water in our world“ veiklos susijusios su vandeniu. Projekto komanda susipažino su Lisabonos vandens tiekimo sistema - aplankė vieną svarbiausių objektų - Aquas Livres akveduką. Tai svarbi Lisabonos vandens sistemos dalis, pastatyta 1731 metais ir atlaikiusi XVIII amžiuje kilusį žemės drebėjimą. Taip lankytasi Lisabonos vandens muziejuje bei Lisabonos laivybos muziejuje (Maritime Museum) - viename iš svarbiausių objektų, įrodančių Portugalijos dominavimą jūrų laivyboje.
Kelionės metu aplankytos gražiausios Lisabonos vietos. Viena iš jų - šv. Jeronimo vienuolynas. Jo didybę ir grožį atspindi architektūroje susipynę gotikos ir renesanso stiliai. Praeityje prieš vienuolyną buvo uostas, iš kurio išplaukė Vasco da Gamos laivai ieškoti Indijos. Dabar prieš pagrindinį įėjimą grindinio plytose išgraviruoti 2007 metais Lisabonos sitartį pasirašiusių prezidentų parašai - tarp jų ir Valdo Adamkaus. Vienuolyne ilsisi žymių portugalų, tokių kaip Vasco da Gama, palaikai.
Taip pat keliauta į toliausiai į vakarus nutolusį Europos žemyno tašką Cabo da Roca, grožėtasi įspūdingais Atlanto vandenyno pakrantės vaizdais, apsilankyta Tajo nacionaliniame parke EVOA, pakilta į beveik 200 metrų aukščio Cristo rei skulptūros apžvalgos aikštelę.
Urtė su Kristina bei jas lydėjusios mokytojos grįžo pasisėmusios neišdildomų įspūdžių, kuriais dalijosi su progimnazijos mokytojais bei mokiniais.

nuotraukos


Erasmus + tarptautinis projektas WOW - WATER IN OUR WORLD

Ragainėje vykdomas Europos sąjungos Erasmus+tarptautinis projektas WOW - WATER IN OUR WORLD. Projekte dalyvauja 6 šalys: Bulgarija, Turkija, Italija, Portugalija, Lenkija ir Lietuva.
Spalio 26-29 d. mūsų mokyklos mokytojos Danutė Klimašauskienė ir Klelija Rakštytė buvo išvykusios į Bulgariją, Bozhurishte Letets Hristo Toprachiev vidurinę mokyklą (projekto koordinatorė), kurioje vyko projekto partnerių pirmasis mokytojų susitikimas. Susitikime kiekviena delegacija pristatė savo šalį, savo miestą, šalies švietimo sistemą. Mokytojai aptarė projekto tikslus, uždavinius, problemas, lūkesčius, buvo išrinktas projekto logotipas. Laimėtoju tapo projekto koordinatorių logotipas. Po ilgų diskusijų buvo suplanuotos mobilumų datos (į kiekvieną susitikimą vyks du mokytojai ir du mokiniai), veiklos, pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai.
Bozhurishte - tai Bulgarijos sostinės Sofijos priemiestis, todėl mokytojams buvo suorganizuota apžvalginė ekskursija po Sofiją. Tai labai gražus miestas, kuris gali didžiuotis savo didingais pastatais, cerkvėmis, soborais, skverais ir jaukiu pėsčiųjų bulvaru.
Kviečiame visus mūsų mokyklos mokinius aktyviai įsijungti į projekto veiklas. Tai jūsų šansas aplankyti svečias šalis, pabendrauti su bendraamžiais, patobulinti savo anglų kalbos žinias, patirti daug naujų įspūdžių.

nuotraukos


WOW - WATER IN OUR WORLD

Įsibėgėjantis tarptautinis projektas WOW - WATER IN OUR WORLD mokytojams ir mokiniams pateikia vis daugiau iššūkių. Projekto potemė „Water in Art“ suteikė galimybę parodyti savo žinias ir išradingumą. Ne tik progimnazijos mokiniai, bet ir mokytojai aktyviai įsijungė į šį procesą – piešė, tapė, fotografavo, kūrė filmus. Gaila, ne visiems dalyviams užteko drąsos savo darbus pristatyti komisijai. Komisija aukštai įvertino K. Šiaulytės, V. Donielos, B. Ponetausko pristatymus. Ypač sužavėjo U. Peldavičiūtės iškalba bei puikios anglų kalbos žinios.
Atsižvelgusi į mokinių įdėtas pastangas, kūrybiškumą, komunikacinius gebėjimus anglų kalba komisija suteikė galimybę į tarptautinį susitikimą Portugalijoje vykti į aštuntokėms U. Peldavičiūtei ir K. Šiaulytei. Mokines lydės mokytojos D. Klimašauskienė ir L. Jurgelienė.
Palinkėkime sėkmės atstovaujant mokyklą.


MOKYKLOJE STARTAVO TARPTAUTINIS PROJEKTAS WOW - WATER IN OUR WORLD

Mokykloje startavo tarptautinis projektas WOW - WATER IN OUR WORLD. Pirmasis darbas, kurį turėjo atlikti mokiniai – sukurti projekto logotipą. Progimnazijos mokiniai aktyviai įsijungė į logotipo kūrimo procesą ir pristatė savo darbus mokytojų komisijai. Aukštų komisijos įvertinimų sulaukė U. Peldavičiūtės (8a), G. Bočiūtės (8b), A. Jakovlevaitės (8b), K. Šiaulytės (8b), E. Jarašūno (7a), V. Donielos (6a) ir Š. Liepos (6a) kurti darbai.

Komisija ilgai svarstė ir nusprendė, kad geriausiai projekto idėją atspindi bei įgyvendinimo technikomis žavi 8b klasės mokinės Kristinos Šiaulytės kurtas logotipas. Sveikiname nugalėtoją!

nuotraukos


TARPTAUTINIS PROJEKTAS "WATER IN OUR WORLD" – WOW

Sėkmingai baigusi vykdyti tarptautinį daugiašalės partnerystės Comenius projektą "Life in orur neighbourhood - life in our city. Analysis of living conditions in our urban district and in our city", Ragainės progimnazija vėl laimėjo Europos sąjungos programos Erasmus + tarptautinį projektą "Water in our world" – WOW. Projektas bus vykdomas 2016 – 2018 metais kartu su kolegomis iš Bulgarijos, Italijos, Portugalijos, Turkijos ir Lenkijos. Projekte dalyvaus mokytojai ir 7 – 8 klasių mokiniai.


COMENIUS PROJEKTAS “LIFE IN OUR NEIGHBOURHOOD – LIFE IN OUR CITY. ANALYSIS OF THE LIVING CONDITIONS IN OUR URBAN DISTRICT AND OUR CITY"

Įsivertintas ir sėkmingai baigtas vykdyti tarptautinis daugiašalės partnerystės Comenius projektas "Life in orur neighbourhood - life in our city. Analysis of living conditions in our urban district and in our city". Projekto nauda mokyklos bendruomenei didžiulė. Mokiniai susipažino su bendraamžiais iš keturių Europos šalių, išmoko pažinti ir vertinti šalių išskirtinumą, tobulino anglų kalbos žinias, įgijo naujų ir tobulino turimas kompetencijas, ugdė kūrybiškumą, puoselėjo pilietiškumą. Mokytojai gilino anglų kalbos žinias, turėjo galimybę susipažinti su Suomijos, Vokietijos, Lenkijos ir Belgijos švietimo sistemomis, integravo projektines veiklas į savo dėstomus dalykus. Mokyklos vadovai įgijo tarptautinio projekto vykdymo patirties, kūrė bendradarbiavimo sąlygas Europos mokyklų ir vietos bendruomenėms.

Ragainės progimnazijos Comenius komandos viešnagė Miuncheno mieste Vokietijoje

Šiaulių Ragainės progimnazija tęsia sėkmingą dalyvavimą tarptautiniame daugiašalės partnerystės Comenius projekte "Life in orur neighbourhood - life in our city. Analysis of living conditions in our urban district and in our city". Sausio mėnesį 6-8 klasių mokiniai kartu su mokytojais dalyvavo Comenius partnerių susitikime Sint-Niklaas mieste Belgijoje.
Mokyklos komanda buvo svetingai priimta. Onze Lieve Vrouw Presentale mokykloje Lietuvos, Belgijos, Lenkijos, Suomijos ir Vokietijos mokinių komandos pristatė savo pranešimus. Mokiniai gilinosi į valstybinių švenčių bei miesto renginių organizavimo ypatumus skirtingose šalyse. Po pietų dalyvavo miesto savivaldybėje surengtame susitikime su miesto meru. Besisvečiuodami mokykloje mokiniai gamino pietus iš ekologiškų produktų. Kelionės metu mokiniai kartu su mokytojais apsilankė Gente ir Antverpene. Neišdildomą įspūdį paliko Gento architektūra, Antverpeno Dievo motinos katedra, deimantų muziejus.
Grįžę iš kelionės mokytojai ir mokiniai pasidalijo įspūdžiais su mokyklos bendruomene – mokiniai dar kartą pristatė parengtus projektus, demonstravo nuotraukas.

Tarptautinis daugiašalės partnerystės Comenius projektas "Life in orur neighbourhood - life in our city" tęsiasi. Sausio 12 - 17 dienomis mokinių kamanda kartu su mokytojomis L. Jurgeliene, D. Klimašauskiene ir A. Avlašenkiene dalyvavo Comenius partnerių susitikime Sint-Niklaas mieste Belgijoje. Šį kartą į kelionę vyko Urtė Peldavičiūtė (6a), Marija Žukaitė (7a), Ignas Kondratavičius (8a) ir Kasparas Domkus (8b).

Šiaulių Ragainės progimnazija tęsia dalyvavimą Comenius daugiašalės partnerystės projekte „Life in our neighbourhood- life in our city“. Lapkričio 10-14 dienomis mokykloje viešėjo svečiai iš Vokietijos, Lenkijos, Suomijos ir Belgijos. Pirmąją viešnagės dieną Ragainės progimnazijos mokiniai supažindino svečius su Lietuvos bei Šiaulių istorija bei mokė lietuvių kalbos. Po pietų Comenius draugai vyko ekskursijon po Šiaulių miestą ir lankėsi Kryžių kalne .

Antrąją viešnagės dieną svečiai aplankė tris Lietuvos sostines - Vilnių, Kernavę bei Trakus . Grįžę iš kelionės, pailsėję, pabendravę šeimose, kitą rytą svečiai kartu su Ragainės progimnazijos mokiniais pristatė atsivežtus projektus , dirbo internacionalinėse grupėse, bendravo bei dalijosi patirtimi vieni su kitais . Vakare Ragainės progimnazijoje vyko Comenius partnerių internacionalinė vakaronė. Ragainiškiai ir svečiai parodė namuose atliktas užduotis: pristatė savo šalį.
Po linksmų ir išmoningų pasirodymų svečiai buvo pakviesti pasivaišinti lietuviškais patiekalais.
Saulėtekio progimnazijos folklorinis ansamblis „Vieversėlis“ (vadovas A. Stankus) kvietė visus pašokti. Ir svečiai, ir ragainiškiai linksmai sukosi šokio sūkuryje Paskutiniąją viešnagės dieną projekto dalyviai dalyvavo Žaliūkių malūne edukacinėje pamokoje „Duonos kepimas“ . Žaliūkių malūnininko sodyboje mokytojus ir mokinius maloniai priėmė šventiškai nusiteikusi gaspadinė. Susėdę prie karščiu alsuojančios krosnies, visi klausėsi pasakojimo apie sunkų duonos kelią nuo sėjos iki balta staltiese užtiesto stalo, sužinojo apie valstiečių buityje gyvavusias duonos kepimo tradicijas, papročius ir ritualus. Pamokos dalyviai išmoko naudotis duonkepe, kartu ruošė tešlą, kepė pačių pagamintus kepaliukus ir ragavo kvapnios, natūraliai subrandintos, naminės duonelės.
Po turiningai praleistos savaitės tiek mokiniams, tiek ir projekte dalyvaujantiems mokytojams buvo sunku išsiskirti su naujais sutiktais draugais.

 

Rugsėjo 29 – spalio 4 dienomis aštuntų klasių mokiniai Darija Gudaitytė, Matas Beržinskas, Nedas Uzakov ir Arnas Barzda, lydimi mokytojų komandos, viešėjo Katowice Lenkijoje. Viešnagės metu mokiniai pristatė namuose atliktus darbus, dalyvavo mokykloje organizuotuose renginiuose. Mokiniai ir mokytojai vyko ekskursijon į Krokuvą, kur lankėsi Vavelio pilyje bei katedroje, grožėjosi senamiesčio vaizdais. Neišdildomą įspūdį paliko lankymasis Osvencimo – Birkenau koncentracijos stovyklose.
Grįžę iš kelionės mokytojai ir mokiniai pasidalijo įspūdžiais su mokyklos bendruomene – mokiniai dar kartą pristatė parengtus projektus, demonstravo nuotraukas, vaišino parvežtais saldainiais.

 

Comenius komanda kovo 31 – balandžio 5 dienomis vyksta į Oulu miestą Suomiją. Besiruošdama vizitui komanda atliko daug parengiamųjų darbų. Komandos nariai aktyviai dirbo paprojekčiuose „Culture and education“ (mokytoja Lijana Jurgelienė, Gerda Žalytė, Darija Gudaitytė), „Infrastructure“ (mokytoja Danutė Klimašauskienė, Laura Raubaitė, Miglė Lisinskaitė, Liucija Daraškaitė, Domantė Rumbauskaitė, Robertas Remeika), „Sustainability“ (mokytoja Akvilina Avlašenkienė, Miglė Pilipavičiūtė, Arnas Barzda, Urtė Peldavičiūtė, Dorotėja Kaučikaitė), „CityGaps“ (mokytoja Svetlana Trigarceva, Karolina Svidriūtė).

Į kelionę pas Comenius partnerius iš Suomijos vyksta projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lijana Jurgelienė, mokyklos direktorė Dinara Vitkuvienė, paprojekčių koordinatorės mokytojos Danutė Klimašauskienė, Akvilina Avlašenkienė, Svetlana Trigarceva bei 7-8 klasių mokiniai Gerda Žalytė, Karolina Svidriūtė, Miglė Pilipavičiūtė ir Laura Raubaitė.

Palinkėkime jiems sėkmės!

Daugiau informacijos: Comenius (.rar)

Ragainės mokytojų ir mokinių komanda svečiavosi Suomijoje

Progimnazija laimėjo tarptautinį daugiašalės partnerystės Comenius projektą „Life in our neighbourhood – life in our city. Analysis of the living conditions in our urban district and our city“. Projektas bus vykdomas 2013 – 2015 metais kartu su kolegomis iš Vokietijos, Belgijos, Suomijos ir Lenkijos. Projekte dalyvaus mokytojai ir 7 – 8 klasių mokiniai.

Daugiau informacijos: Comenius (.ppt)


PROGRAMA “ANTRAS ŽINGSNIS”

Ragainės progimnazija pradinėse klasėse vykdo programą “Antras žingsnis” (Second step). Tai socialinius – emocinius įgūdžius ugdanti bei stiprinanti programa. Jos esmė - mažinti vaikų agresyvų elgesį, išmokyti vaikus susitvarkyti su savo jausmais, atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti konfliktus, išspręsti problemas ir suprasti savo elgesio pasekmes.

Su programos medžiaga dirba mokantis klasę mokytojas, kuris dalyvavo specialiuose 24 valandų „ Antrojo žingsnio“ programos mokymuose bei gavo tai patvirtinantį pažymėjimą. Programa yra taikoma kaip prevencinė smurto mažinimo priemonė.


PROJEKTAS "MES RŪŠIUOJAM"

Šiaulių Ragainės progimnazija dalyvauja aplinkosauginiame projekte "MES RŪŠIUOJAM". Rugsėjo 20 dieną visoje Lietuvoje prasidėjo unikalus aplinkos apsaugos projektas „Mes rūšiuojam“, kurį organizuoja Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ ir UAB „Atliekų tvarkymo centras“.

Projektas vyksta 2012-2016 mokslo metais.

Projekto metu iš Projekte dalyvaujančių įstaigų bus renkamos buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos.

Sąrašas, kokias atliekas reikia rinkti http://mesrusiuojam.lt/renkamos-atliekos/

Projektas „Mes rūšiuojam“ bus suskaidytas į dvi atskiras akcijas – viena jų prasideda rugsėjį ir tęsis iki sausio, o kita prasidės kovą ir baigsis prieš mokslo metų pabaigą.

Po kiekvienos akcijos rezultatai bus sumuojami, skaičiuojami surinkti taškai, taip pat bus sudaryta galimybė pasirinkti dovanas. Akcijų metu dalyviai sutartu laiku į sutartas vietas atgabens seną, nenaudojamą elektroniką, akumuliatorius, baterijas. Nešiojamosioms baterijoms ir akumuliatoriams rinkti jau yra išdalintos specialios talpos.

Prizai mokiniams ir mokykloms už atliekų rinkimą. Plačiau: http://mesrusiuojam.lt/?s=prizai

Projekto „Mes rūšiuojam“ pagrindinis tikslas – skatinti ir mokyti visuomenę, o ypač švietimo įstaigų auklėtinius – moksleivius, studentus, darželinukus rūšiuoti ir rinkti atskirai elektros ir elektroninės įrangos bei nešiojamųjų baterijų atliekas, jų nešalinti su kitomis atliekomis bei mažinti aplinkos taršą.

MES RŪŠIUOJAM – PRISIJUNK IR TU!


PROJEKTAS „PIENAS VAIKAMS“

2010 metų gruodžio mėnesį mokykla prisijungė prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos koordinuojamos programos „Pienas vaikams“. Visi pradinių klasių mokiniai ir priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtiniai kasdien gauna nemokamo pieno ar jo produktų.


PROJEKTAS „PARAMA UŽ REMIAMŲ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ SUVARTOJIMĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE“

2010 metų gruodžio mėnesį mokyklai prisijungus prie projekto „Parama už remiamų vaisių ir daržovių suvartojimą švietimo įstaigose“, mokyklos pradinių klasių mokiniai tris kartus per savaitę gauna nemokamų vaisių ar daržovių.


 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre:190531756
Tilžės g. 85, Šiauliai LT 78113, +370 652 72300 ragainespm@splius.lt