Šiandien  

 

Pažanga ir pasiekimai

 

Mokyklos pažanga

RAGAINĖS PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS LENTELĖ
2016-2017 MOKSLO METAI, 2-8 KLASĖS

Klasės Mokinių skaičius Padarė pažangą Nepadarė pažangos
2-4 124 124 (100%) -
6-8 153 109 (71,2%) 44 (28,8%)
2-8 277 233 (84,1%) 44 (15,9%)

Mokinių asmeninė pažanga

Ragainės progimnazijos 1-8 klasių mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizės ir pagalbos teikimo modelis (.doc)  


Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (.doc)

Pradinis ugdymas (.doc)

Dorinis ugdymas - etika (.doc)

Dorinis ugdymas - tikyba (.doc)

Lietuvių kalba (.doc)

Anglų kalba (1-oji) (.doc)

Rusų kalba (2-oji) (.doc)

Matematika (.doc)

Gamta ir žmogus (.doc)

Biologija (.doc)

Fizika (.doc)

Chemija (.doc)

Informacinės technologijos (.doc)

Istorija (.doc)

Geografija (.doc)

Dailė (.doc)

Muzika (.doc)

Technologijos (.doc)

Kūno kultūra (.doc)

Žmogaus sauga (.doc)Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2017 m.

2017 m. balandžio - gegužės mėnesį Ragainės antrų, ketvirtų, šeštų ir aštuntų klasių mokiniai dalyvavo Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP). Jie atliko Nacionalinio egzaminų centro parengtus diagnostinius bei standartizuotus testus. Antrokai rašė gimtosios (lietuvių) kalbos skaitymo ir rašymo bei matematikos diagnostinius testus. Ketvirtokai atliko gimtosios (lietuvių) kalbos skaitymo ir rašymo, matematikos bei pasaulio pažinimo testus, šeštokai - gimtosios (lietuvių) kalbos skaitymo ir rašymo bei matematikos, o aštuntokai - gimtosios (lietuvių) kalbos skaitymo ir rašymo, matematikos, socialinių mokslų bei gamtos mokslų testus.

Testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą mokymosi pasiekimams, ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. Su apibendrintais testų rezultatais buvo supažindinti visi mokytojai, tėvai - su individualiais kiekvieno mokinio testo rezultatais.

 

2 klasė (.pdf)

4 klasė (.pdf)

6 klasė (.pdf)

8 klasė (.pdf)


 

 
 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

 

Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre:190531756
Tilžės g. 85, Šiauliai LT 78113, +370 652 72300 ragainespm@splius.lt