Šiandien  


Karjeros centras

Karjeros konsultantė Juzefa Damskienė

Progimnazija, siekdama padėti mokiniams rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes bei sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, organizuoja ir vykdo mokinių profesinį orientavimą: teikia ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas. Šių paslaugų sistemos veiklą ir plėtojimą organizuoja ir koordinuoja karjeros konsultantė Juzefa Damskienė.

Karjeros konsultantės darbo laikas:
Pirmadienis 8.00-16.30
Antradienis 8.00-16.30
Trečiadienis 8.00-16.30
Ketvirtadienis 8.00-16.30
Penktadienis 8.00-16.30
Tel. +37065776168,
el. p. karjera.ragaine@gmail.com 

Karjeros konsultantė:

  • supažindina mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus su progimnazijoje teikiamomis ugdymo karjerai paslaugomis;
  • teikia asmenines ir grupines konsultacijas mokiniams savęs pažinimo, ugdymosi(si) tęstinumo ir karjeros planavimo klausimais;
  • teikia informaciją mokiniams, tėvams apie progimnazijoje vykdomas programas, mokymosi(si) tęstinumo galimybes, švietimo teikėjus, jų vykdomas programas, priėmimo sąlygas;
  • organizuoja pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su įmonių, įstaigų atstovais;
  • organizuoja profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes;
  • teikia konsultacijas mokytojams padedant integruoti ugdymą karjerai į mokomuosius dalykus, popamokinę veiklą;
  • koordinuoja ir vykdo karjeros paslaugų kokybės užtikrinimą ir stebėseną progimnazijoje.

Kviečiame mokinius, kurie nori geriau pažinti save, susipažinti su profesijų pasauliu, išmokti planuoti savo karjerą apsilankyti Karjeros kabinete (303 kab., III aukštas). Čia mokinių ugdymo karjerai klausimais konsultuojami ir mokinių tėvai, mokytojai. Konsultacijų laikas derinamas el. dienyne žinute arba el. paštu karjera.ragaine@gmail.com, telefonu +37065776168.

 


Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre:190531756
Tilžės g. 85, Šiauliai LT 78113, +370 652 72300 ragainespm@splius.lt