Šiandien  


Biblioteka

Aš - tai pasaulis, o pasaulis – aš,
Nes knygą atsivertęs
Atsiduriu visur, esu bet kas.
Paveikslų valtimi, ant sakinio bangų
Nusiiriu tolybėn, ir vėl atgal grįžtu.
Suspurda knygos žodis, krusteli dvasia –
Ir štai jau aš kitur, kitam laike.
Knygos fantazija mane skraidina
Virš vandenynų, virš žemynų.

Hanid. El. – Masri


VIZIJA

Mokyklos biblioteka švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia technine ir informacine baze, žmogiškaisiais resursais ir geru psichologiniu mikroklimatu.


DABARTIS

Mokyklos biblioteka nuo pat mokyklos atidarymo 1962 metais yra toje pačioje mokyklos vietoje. Keitėsi bibliotekos fondas, didėjo patalpos, modernėjo kompiuterinė techninė įranga, o kartu su visais pokyčiais kito ir bibliotekos funkcijos, darbo pobūdis, bet visada išliko svarbiausia nuostata – būti kartu su visais, padėti įvairiose situacijose, dalyvauti ugdymo procese.

Knygos turi būti naudojamos.
Kiekvienam skaitytojui - jo knygą.
Kiekvienai knygai - jos skaitytoją.
Taupyti skaitytojo laiką.
Biblioteka - kintantis organizmas.

Bibliotekos veikla skaičiais: 
• Fondo dydis – 5863 egz.;
• Iš jų: 5549 vnt. - knygų;
• 145 vnt. - garsinių regimųjų dokumentų;
• 76 vnt. - skaitmeninių, vaizdinių ir kitų dokumentų;
• Vadovėlių kiekis – 13400 vnt.;
• Aptarnaujamų skaitytojų skaičius – 430;
• Apsilankymų skaičius – 10304;
• Išduota dokumentų – 8316.

Bibliotekos techninės priemonės:
• 4 kompiuterizuotos darbo vietos skaitytojams;
• 1 kompiuterizuota darbo vieta bibliotekininkei;
• Spausdintuvas;
• Skeneris;
• Kopijavimo aparatas.


PASLAUGOS

1. Spaudiniai iš abonentinio skyriaus išduodami į namus.
2. Skaitykloje galima naudotis įvairių rūšių spaudiniais, kompaktinėmis plokštelėmis.
3. Konsultuojama ir padedama skaitytojams, ieškantiems informacijos.
4. Naudojimasis internetu: skaitytojams, nemokantiems savarankiškai susirasti informacijos, padedama įrašyti, nukopijuoti ir įklijuoti į kitą programą, prisegti dokumentą prie siunčiamo laiško ir pan.,
5. Dokumentų kopijavimas ir skenavimas.


VADOVĖLIAI

Mokykla aprūpina moksleivius bendrojo lavinimo vadovėliais ir jų komplektų dalimis. Juos įsigyja iš galiojančių ir galimų einančių mokslo metų bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių sąrašų, skelbiamų informaciniame leidinyje „Švietimo naujienos“.


DARBO LAIKAS 7.45 - 16.15

Bibliotekininkė: Sandra Vileikienė.


MŪSŲ EMBLEMA

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre:190531756
Tilžės g. 85, Šiauliai LT 78113, +370 652 72300 ragainespm@splius.lt