Šiandien  


Ugdymo organizavimas

Pamokų laikas

1 pamoka 8.00-8.45
2 pamoka 8.55-9.40
3 pamoka 9.50-10.35
4 pamoka 10.55-11.40
5 pamoka 12.00-12.45
6 pamoka 12.55-13.40
7 pamoka 13.50-14.35
8 pamoka 14.45-15.30

 


Mokinių atostogos 2018-2019 m. m.


Klasės

1-4 5-8
Ugdymo proceso pradžia

2018-09-01

Pusmečių trukmė 1-asis:
2018-09-01 – 2019-01-25

2-asis:
2019-01-26 – 2019-06-07

1-asis:
2018-09-01 – 2019-01-25

2-asis:
2019-01-26 – 2019-06-21
Rudens atostogos 2018-10-29 - 2018-11-02
 
Šv.Kalėdų
Žiemos atostogos
2018-12-27 - 2019-01-02
2019-02-18 - 2019-02-22
 
Šv.Velykų
Pavasario atostogos
 
2019-04-23 - 2019-04-26
 
Ugdymo proceso pabaiga 2019-06-07
 
2019-06-21
Vasaros atostogos 2019-06-10 – 2019-08-31
 
2019-06-25 – 2019-08-31
Švenčių dienos (nesutampančios su savaitgaliais) 2018-11-01
2018-12-24
2018-12-25, 26
2019-01-01
2019-03-11
2019-04-22
2019-05-01
 
2018-11-01
2018-12-24
2018-12-25, 26
2019-01-01
2019-03-11
2019-04-22
2019-05-01
Ugdymo proceso trukmė 175 ugdymo dienų
 
185 ugdymo diena

Progimnazija dirba penkias dienas per savaitę. Ugdymo procesas progimnazijoje organizuojamas pamokų forma. Pamokos trukmė 1 kl. – 35 min, 2-8 kl. – 45 min.

Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.

Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir/arba elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

Pradedantiems mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programą ir naujai atvykusiems mokiniams skiriamas vieno mėnesio adaptacinis laikotarpis. Per adaptacinį laikotarpį mokinių pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami.

Kultūrinės pažintinės dienos:

 • 2018 m. rugsėjo 21 d. – Sporto diena, 1-8 kl.
 • 2018 m. spalio 10 d. – Sveikatinimo diena, 1-8 kl.
 • 2018 m. spalio 24 d. – Konstruotojo diena, 1-8 kl.
 • 2018 m. lapkričio 20 d. – Patyriminio ugdymo (STEAM) diena, 1-8 kl.
 • 2019 m. sausio 18 d. – Ugdymo karjerai diena, 1-8 kl.
 • 2019 m. vasario 11 d. – Lietuvių kalbos puoselėjimo diena, 1-8 kl.
 • 2019 m. kovo 14 d. – Pi diena, 1-8 kl.
 • 2019 m. kovo 26 d. – Gamtosauginio ugdymo diena, 1-8 kl.
 • 2019 m. balandžio 8 d. – Menų diena, 1-8 kl.
 • 2019 m. gegužės 9 d. – Jaunojo kūrėjo diena, 1-8 kl.
 • 2019 m. gegužės 23 d. Sporto diena, 1-8 kl.
 • 2019 m. birželio 7 d. – Turizmo diena, 1-4 kl.
 • 2019 m. birželio 21 d. – Turizmo diena, 5-8 kl.

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre:190531756
Tilžės g. 85, Šiauliai LT 78113, +370 652 72300 ragainespm@splius.lt