Šiandien  

 

Mokyklos strategija, nuostatai

 

VIZIJA:

Besimokanti,
Bekurianti,
Besikeičianti,
Bendradarbiaujanti
Bendraminčių mokykla.


VERTYBĖS:

Saugumas, teisingumas, atsakingumas, tolerancija, kūrybiškumas.


2016 M. STRATEGINIAI TIKSLAI:

1. Ugdymo kokybės ir pasiekimų gerinimas įgyvendinant BUP.
Uždaviniai:
1.1. Efektyviai įgyvendinti Bendrąsias ugdymo programas užtikrinant nepertraukiamą ugdymo kokybės ir pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą.
1.2. Organizuoti efektyvią pagalbą mokiniams.
1.3. Ugdyti mokinių inžinerines kompetencijas, kūrybiškumą.

2. Bendražmogiškųjų vertybių puoselėjimas užtikrinant bendruomenės narių saugumą.
Uždaviniai:
2.1. Toliau siekti saugesnės ir kultūringesnės darbo aplinkos užtikrinimo, suvienijant mokytojų, tėvų ir mokinių pastangas.
2.2. Efektyvinti klasės vadovo veiklą stiprinant mokinių vertybines nuostatas.

3. Mokyklos materialinės ir techninės bazės stiprinimas.
Uždaviniai:
3.1. Gerinti progimnazijos higienines sąlygas.
3.2. Modernizuoti progimnazijos mokymo bazę, turtinti edukacines aplinkas.

4. Dalyvavimas Švietimo mainų paramos fondo (ŠMPF) programose ir tarptautiniuose bei respublikiniuose projektuose.
Uždaviniai:
4.1. Tobulinti mokytojų projektinės veiklos organizavimo patirtį.
4.2. Dalyvauti Švietimo mainų paramos fondo programose, konkursuose, projektuose.


 

Mokyklos nuostatai (.zip)

 


 

 
 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

 

Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre:190531756
Tilžės g. 85, Šiauliai LT 78113, +370 652 72300 ragainespm@splius.lt