Šiandien  

 

Mokyklos strategija, nuostatai

 

VIZIJA:

Besimokanti,
Bekurianti,
Besikeičianti,
Bendradarbiaujanti
Bendraminčių mokykla.


VERTYBĖS:

Saugumas, sveikata, teisingumas, atsakingumas, tolerantiškumas, draugiškumas, kūrybiškumas.


2018 m. strateginiai tikslai ir uždaviniai

1. Ugdymo kokybės ir pasiekimų gerinimas įgyvendinant Bendrąsias ugdymo programas.
Uždaviniai:
1.1. Efektyviai įgyvendinti Bendrąsias ugdymo programas, užtikrinant nepertraukiamą ugdymo kokybės ir pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą.
1.2. Organizuoti efektyvią pagalbą siekiant individualios mokinių pažangos.
1.3. Plėtoti inovatyvų ugdymą, lavinanti mokinių inžinerines kompetencijas, kūrybiškumą.

2. Bendražmogiškųjų vertybių puoselėjimas ir socialinių kompetencijų ugdymas užtikrinant bendruomenės narių saugumą.
Uždaviniai:
2.1. Toliau siekti saugesnės ir kultūringesnės darbo aplinkos užtikrinimo, suvienijant mokytojų, tėvų ir mokinių pastangas bei stiprinant mokinių vertybines nuostatas.
2.2. Ugdyti mokinių socialines kompetencijas, organizuojant pagalbos, veiksmo ir kūrybines veiklas.

3. Mokyklos materialinės ir techninės bazės stiprinimas.
Uždaviniai:
3.1. Gerinti progimnazijos higienines sąlygas.
3.2. Modernizuoti progimnazijos mokymo bazę, turtinti edukacines aplinkas.

4. Dalyvavimas Švietimo mainų paramos fondo (ŠMPF) programose ir tarptautiniuose bei respublikiniuose projektuose.
Uždaviniai:

4.1. Tobulinti mokytojų projektinės veiklos organizavimo patirtį.
4.2. Dalyvauti Švietimo mainų paramos fondo programose, konkursuose, projektuose.


 

Mokyklos nuostatai (.zip)

Strateginis planas (.doc)

Strateginio plano 2018-2020 m. C forma (.xls)


 

 
 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

 

Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre:190531756
Tilžės g. 85, Šiauliai LT 78113, +370 652 72300 ragainespm@splius.lt