Šiandien  

   

 

ČIA PUIKI VIETA AUGTI, MOKYTIS IR TOBULĖTI!

Prisijunkite prie mūsų Facebook'e!
Mokyklos mūsų
partnerės:

DIDŽIAUSI POKYČIAI 2015-2016 M.M.

Ragainės progimnazijos direktorė D.Vitkuvienė 2015-08-31 įsakymu Nr. V-66 (1.3.) patvirtino Tiksliųjų mokslų (matematikos, informacinių technologijų, fizikos, inžinerijos) pakraipos įgyvendinimo programą. Programai pritarusios mokyklos bei mokinių tarybos. Nuo 2015-09-01 progimnazijoje prasideda šios programos įgyvendinimas. Mokykla, atsižvelgusi į mokinių poreikius ir gebėjimus, suteiks mokiniams galimybę plėtoti ne tik bendrąsias ir dalykines kompetencijas, bet ir inžinerinę kompetenciją, kuri padės suvokti supančio pasaulio kaitą, problemas, galimybę prisidėti prie kaitos bei pasaulio pokyčių.

Didžiausi pokyčiai 2015-2016 m.m.:
- įvedamas naujas mokomasis dalykas – inžinerija. Kas ta „inžinerija” - tai yra įvairių dalykų (matematikos, fizikos, informacinių technologijų ir kt. tiksliųjų bei gamtos mokslų) žinių taikymas praktikoje (inžinerija atsirado, kaip žmogaus prisitaikymo prie aplinkos pasekmė). Mokiniai daug mokosi per visų dalykų pamokas. Tačiau ne visuomet pakanka laiko išmoktas taisykles ir dėsnius patikrinti praktiškai. Per inžinerijos pamokas mokiniams bus suteikta galimybė tai padaryti. Inžinerijos pamoka – kūrybinio darbo pamoka;
- įvedami nauji techninės kūrybos būreliai:
Skulptūrinės plastikos būrelis „Barstukas“ (1-4 kl.);
Inžinerinių technologijų būrelis „Išmanieji peliukai“ (1-4 kl.);
Maisto inžinerijos būrelis „Skanėstų laboratorija“ (1-4 kl.);
Kompiuterinės grafikos būrelis „KoGraMenas“ (5-8 kl.);
Inžinerinio ugdymo būrelis „Kompiuterinis modeliavimas“ (5-8 kl.);
Maisto inžinerijos būrelis „Konditerijos laboratorija“ (5-8 kl);
- visi mokytojai dalykininkai savo pamokose integruos šią programą ir inžinerinį ugdymą;
- Antrame mokslo metų pusmetyje bus organizuojama projektinė veikla;
- 5 kultūrinės pažintinės dienos bus skirtos programos įgyvendinimui:
1. Tyrėjo diena
2. Jaunojo kūrėjo diena
3. Pi diena
4. Tiksliųjų mokslų projektų diena
5. Konstruotojo diena.
- rengiamas naujas modernus inžinerijos kabinetas;
- atnaujinami informacinių technologijų kabineto kompiuteriai.

TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ (MATEMATIKOS, INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ, FIZIKOS, INŽINERIJOS) PAKRAIPOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA (.doc)


NEFORMALUSIS UGDYMAS

Meninė raiška:
Šokių studija „Mega“ (5-8 kl.), Jūratė Vaitkienė
Šokio studija „Megiukai“ (PUG, 1-4 kl.), Jūratė Vaitkienė
Dailės būrelis „Meno erdvė“ (5-8 kl), Svetlana Trigarceva
Dailės būrelis „Menukai“ (1-4 kl.), Svetlana Trigarceva
Dramos būrelis „Teatriukas“ (3-4 kl.), Svetlana Trigarceva
Dramos būrelis „Po kauke“ (5-8 kl.), Svetlana Trigarceva

Muzikos kolektyvai:
Muzikos būrelis „Gama“ (5-8 kl.), Klelija Rakštytė
Muzikos būrelis „Muzikos garsai“ (1-4 kl.), Rita Vaičaitienė

Techninė kūryba:
Skulptūrinės plastikos būrelis „Barstukas“ (1-4 kl.), Haris Ostašenkovas
Kompiuterinės grafikos būrelis „KoGraMenas“ (5-8 kl.), Lidija Zaikina
Inžinerinių technologijų būrelis „Išmanieji peliukai“ (1-4 kl.), Ingrida Donielienė
Inžinerinio ugdymo būrelis „Kompiuterinis modeliavimas“ (5-8 kl.), Ingrida Donielienė
Maisto inžinerijos būrelis „Skanėstų laboratorija“ (1-4 kl.), Aušra Mikulienė
Maisto inžinerijos būrelis „Konditerijos laboratorija“ (5-8 kl.), Aušra Mikulienė

Sporto būreliai:
Futbolo būrelis „Mažieji futbolininkai“ (1-2 kl.), Lorita Valiulienė
Sportinių žaidimų būrelis „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ (5-8 kl.), Lorita Valiulienė
Futbolo būrelis „Tapk futbolo žvaigžde“ (3-4 kl.), Alis Striška
Sportinių žaidimų būrelis „Greičiau, aukščiau, stipriau“ (5-8 kl.), Alis Striška

Neformaliojo ugdymo lankstinukas


RAGAINĖS PROGIMNAZIJA KVIEČIA VAIKUČIUS LANKYTI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ (5-6 METŲ VAIKAMS)

Grupės darbo laikas nuo 7.30 iki 16.00 val.
Visos veiklos grupėje nemokamos.
Jei Jūsų vaikas nebenori lankyti darželio ar miegoti pietų miego – kviečiame kitus metus praleisti Ragainės progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupėje.


GERBIAMI MOKINIŲ TĖVELIAI, BUVĘ MOKYKLOS MOKINIAI, MOKYKLOS DARBUOTOJAI IR VISI, KURIE NORĖTŲ PAREMTI RAGAINĖS PROGIMNAZIJĄ

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 2014 metais parėmusiems mokyklą pajamų mokesčio dalimi (iki 2%).

Skaityti daugiau


MOKINIŲ MAITINIMAS

Valgiaraščiai skelbiami puslapyje http://ragaine.su.lt/mok_maitinimas.html


MOKYKLOJE VEIKIA JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLĖLĖ


Jaunųjų matematikų mokyklėlės „Į pagalbą gabiam matematikai mokiniui“ tikslas ir uždaviniai:

  • Kurti gabių matematikai vaikų ugdymo sistemą.
  • Ugdyti gabių matematikai mokinių gebėjimus, kritinį ir loginį mąstymą.
  • Rengti mokinius dalyvavimui konkursuose ir olimpiadose.

Jaunųjų matematikų mokyklėlės veikla

Daugiau skaitykite http://ragaine.su.lt/mat_pasiekimai.html


SVARBU

Mokykloje mokinių ugdymo apskaita per mokslo metus vykdoma elektroniniame dienyne „Mano dienynas“, www.manodienynas.lt. Mokinio tėvams suteikiamas prisijungimo vardas ir slaptažodis.

ŠIAULIŲ RAGAINĖS PROGIMNAZIJOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI (.doc)


 

Atnaujinta   2015 - 11 - 24