Šiandien  


Tyrimai ir analizės

2017–2018 m.m.

2017-2018 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui pasirinktos dvi sritys: „Ugdymosi aplinkos“ bei „Lyderystė ir vadyba“. Įsivertinti visi šių sričių rodikliai. Geriausiai įvertinti visi temų „Įgalinanti mokytis fizinė aplinka“ bei „Veiklos planavimas ir organizavimas“ rodikliai. Tobulinti numatyti rodikliai: „Mokymasis ne mokykloje“, „Mokymasis virtualioje aplinkoje“, „Bendradarbiavimas su tėvais“ bei „Nuolatinis profesinis tobulėjimas“.


2016–2017 m.m.

2016–2017 m.m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas vadovaujantis nauja Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika, patvirtinta 2016 m. kovo mėn. Vertinimui pasirinktas rodiklis „Orientavimasis į mokinių poreikius“. Bus tiriami klausimai: poreikių pažinimas, pagalba mokiniui, gabumų ir talentų ugdymas. Tarpiniai darbo įsivertinimai administracijos posėdyje bus pristatomi gruodžio ir balandžio mėn. Duomenų ir rezultatų ataskaitos pristatymas, tobulintinų mokyklos veiklos klausimų sąrašo tvirtinimas numatomas 2017 m. birželio mėn.


2015–2016 m.m.

2015-2016 m. m. vertinama tema „Mokymosi kokybė“. Bus vertinami rodikliai „Mokymosi motyvacija“, „Mokėjimas mokytis“ bei „Mokymasis bendradarbiaujant“. Tarpiniai darbo įsivertinimai administracijos posėdyje bus pristatomi gruodžio ir balandžio mėn. Duomenų ir rezultatų ataskaitos pristatymas, tobulintinų mokyklos veiklos klausimų sąrašo tvirtinimas numatomas 2016 m. birželio mėn.


2014-2015 m. m.

2014-2015 m. m. numatyta įsivertinti veiklos sritį „Pasiekimai“. Vertinimui pasirinkti rodikliai „Atskirų mokinių pažanga“, „Mokyklos pažanga“, „Akademiniai pasiekimai“ ir „Kiti pasiekimai“. Tarpiniai darbo įsivertinimai administracijos posėdyje pristatyti gruodžio ir balandžio mėn. Duomenų ir rezultatų ataskaitos pristatymas, tobulintinų mokyklos veiklos klausimų sąrašo tvirtinimas numatomas 2015 m. birželio mėn.


2013-2014 m.m.

Atsižvelgus į 2012-2013 m.m. įsivertinimo tobulintinus klausimus, 2013-2014 m.m. vertinama veiklos sritis – „Ugdymas ir mokymasis”. Iš šios srities vertinimui pasirinkti rodikliai „Mokymosi motyvacija” ir „Mokėjimas mokytis”. Duomenų ir rezultatų ataskaitos pristatymas, tobulintinų mokyklos veiklos klausimų sąrašo tvirtinimas numatomas 2014 m. birželio mėn.


2012 m.

2012 m. rugsėjo mėn. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo komanda atliko platųjį įsivertinimą. Išanalizavus plačiojo įsivertinimo rezultatus ir gavus Mokyklos Tarybos pritarimą 2012-2013 m. m. giliau vertinti numatyta sėkmingą mokinių mokymąsi įtakojančius veiksnius: mokymosi motyvaciją ir mokėjimą mokytis, vertinimo įtaką mokymuisi bei tėvų pagalbą mokantis. Duomenų ir rezultatų ataskaitos pristatymas, tobulintinų mokyklos veiklos klausimų sąrašo tvirtinimas numatomas 2013 m. birželio mėn.


2011-2012 m.m.

2011-2012 m.m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinime vertinamas saugumo mokykloje klausimas. Vertinimą atlieka mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo komanda. Duomenų ir rezultatų ataskaitos pristatymas, tobulintinų mokyklos veiklos klausimų sąrašo tvirtinimas numatomas 2012 m. birželio mėn.


2010-2011 m.m.

2010-2011 m.m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinime vertinti ugdymo kokybės gerinimo klausimai. Vertinimą atliko mokyklos veiklos įsivertinimo komanda. Vidinis veiklos kokybės įsivertinimas ir tobulintini klausimai pristatyti mokytojų tarybos posėdyje gegužės mėn.

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre:190531756
Tilžės g. 85, Šiauliai LT 78113, +370 652 72300 ragainespm@splius.lt