GERBIAMI MOKINIŲ TĖVELIAI, BUVĘ MOKYKLOS  MOKINIAI, MOKYKLOS DARBUOTOJAI  IR VISI, KURIE NORĖTŲ PAREMTI

RAGAINĖS PROGIMNAZIJĄ

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, parėmusiems mokyklą pajamų mokesčio dalimi (iki 2%). 

Jūsų geranoriškumo dėka mokyklos sąskaita buvo papildyta:

2017 metais – 2969,05 eurais, 2018 metais – 3329,33 eurai, 2019 metais - 4614,5 eurai

 

 

Mokyklos tarybos sprendimu:

2019 metų paramos lėšos investuotos į mokinių ugdymo sąlygų gerinimą, prisidėta prie mokinių pramogų organizavimo (pirmokų šimtadienis, rugsėjo pirmoji, mokinių apdovanojimai įvairių renginių metu, tortai, ...), nupirktos naujos knygos bibliotekai (atsižvelgiant į vaikų pageidavimus).

2020 metais planuojama atlikti remontą sporto salėje (apšvietimas, sienos, grindys), įrengti lauko klasę, atnaujinti inžinerijos kabinetą. Planuojame šiomis lėšomis prisidėti. Paramos lėšų panaudojimą prižiūri progimnazijos taryba.  

 

LABAI TIKIMĖS JŪSŲ PARAMOS IR 2020 METAIS

LR Seimo priimtas Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas leidžia savo pajamų mokesčio dalį pervesti į mokyklos labdaros ir paramos fondą ir finansiškai paremti Ragainės progimnaziją.

Tai nepareikalaus iš Jūsų papildomų materialinių išlaidų, ta dalis bus pervesta iš jau anksčiau atskaičiuoto fizinių asmens pajamų mokesčio.

Jeigu nuspręstumėte paremti Šiaulių Ragainės progimnaziją, iki 2020 m. liepos 1 d. užpildykite FR0512 formą  (*.zip) Formos FR0512 v2 pildymas (video *.mp4)

Prašymo formos laukeliuose įrašykite šiuos duomenis:

1 – savo asmens kodą;

2 – telefono numerį;

3V – savo vardą (didžiosiomis raidėmis);

3P – savo pavardę (didžiosiomis raidėmis);

4 – savo adresą (didžiosiomis raidėmis);

5 – mokestinį laikotarpį (praėjusius 2019  kalendorinius metus);

6S – pažymėkite šį langelį, kad parama būtų skirta mokyklai;

7S – pažymėkite šį langelį, jei paramą planuojate skirti ir politinei partijai;

9S – pažymėkite šį langelį, jei paramą planuojate skirti ir profesinei sąjungai;

E1 – įrašykite skaičių „2“.

E2 – įrašykite mokyklos kodą – 190531756;

E3 – įrašykite mokesčio dalies paskirtį – „UGDYMO SĄLYGŲ GERINIMUI“;

E4 – įrašykite, kiek % skiriate mokyklai.

E5 – įrašykite metus, iki kurių skiriate paramą mokyklai (pvz., įrašius 2022 ar 2023 metus, ateinančiais metais prašymo pildyti nebereikės. Bet kada galėsite nutraukti paramą).

Prašome nepamiršti pasirašyti.

Užpildytą formą galite pateikti:

Tikimės, kad ir 2020 metais būsite ištikimi rėmėjai ir sumokėto pajamų mokesčio dalį skirsite

Ragainės progimnazijai.

Pagarbiai,                                                                              

Mokyklos direktorė Dinara Vitkuvienė