GERBIAMI MOKINIŲ TĖVELIAI, BUVĘ MOKYKLOS  MOKINIAI, MOKYKLOS DARBUOTOJAI  IR VISI, KURIE NORĖTŲ PAREMTI

RAGAINĖS PROGIMNAZIJĄ,

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, parėmusiems mokyklą pajamų mokesčio dalimi (iki 2%). 

Jūsų geranoriškumo dėka mokyklos sąskaita buvo papildyta:

2015 metais - 2951,82 eurais, 2016 metais – 3170,69 eurais.

 

Mokyklos tarybos sprendimu:

2015 metų paramos lėšos investuotos į mokinių ugdymo sąlygų gerinimą: nupirktos žaliuzės, dvi sofos (pušku pušku), mokykliniai baldai, atnaujintos inžinerijos kabineto mokymo priemonės.

2016 metų paramos lėšos dar nepanaudotos. Šiuo metu pradedamas įrenginėti Lego kambarys, kuris bus skirtas 1-8 klasių mokiniams. Planuojame šiomis lėšomis prisidėti prie kabineto įrengimo ir priemonių supirkimo.

 

LABAI TIKIMĖS JŪSŲ PARAMOS IR 2017 METAIS

LR Seimo priimtas Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas leidžia savo pajamų mokesčio dalį (iki 2%) pervesti į mokyklos labdaros ir paramos fondą ir finansiškai paremti Ragainės progimnaziją.

Tai nepareikalaus iš Jūsų papildomų materialinių išlaidų, ta dalis bus pervesta iš jau anksčiau atskaičiuoto fizinių asmens pajamų mokesčio.

Jeigu nuspręstumėte paremti Šiaulių Ragainės progimnaziją, iki 2017 m. gegužės 1 d. užpildykite FR0512 formą. (.zip) Formos FR0512 v2 pildymas (video .mp4)

Prašymo formos laukeliuose įrašykite šiuos duomenis:

1 – savo asmens kodą;

2 – telefono numerį;

3V – savo vardą (didžiosiomis raidėmis);

3P – savo pavardę (didžiosiomis raidėmis);

4 – savo adresą (didžiosiomis raidėmis);

5 – mokestinį laikotarpį (praėjusius 2016  kalendorinius metus);

6S – pažymėkite šį langelį, kad parama būtų skirta mokyklai;

7S – pažymėkite šį langelį, jei paramą planuojate skirti ir politinei partijai;

E1 – įrašykite skaičių „2“.

E2 – įrašykite mokyklos kodą – 190531756;

E3 – įrašykite mokesčio dalies paskirtį – „UGDYMO SĄLYGŲ GERINIMUI“;

E4 – įrašykite, kiek % skiriate mokyklai.

E5 – įrašykite metus, iki kurių skiriate paramą mokyklai (pvz., įrašius 2018 ar 2019 metus, ateinančiais metais prašymo pildyti nebereikės. Bet kada galėsite nutraukti paramą).

Prašome nepamiršti pasirašyti.

Užpildytą formą galite pateikti:

 

Tikimės, kad ir 2017 metais būsite ištikimi rėmėjai ir sumokėto pajamų mokesčio dalį skirsite

Ragainės progimnazijai.

 

 

Pagarbiai,                                                                              

Mokyklos direktorė Dinara Vitkuvienė