Šiandien  

 

Inžinerija - dokumentai

 

DIDŽIAUSI POKYČIAI 2015-2016 M.M.

Ragainės progimnazijos direktorė D.Vitkuvienė 2015-08-31 įsakymu Nr. V-66 (1.3.) patvirtino Tiksliųjų mokslų (matematikos, informacinių technologijų, fizikos, inžinerijos) pakraipos įgyvendinimo programą. Programai pritarusios mokyklos bei mokinių tarybos. Nuo 2015-09-01 progimnazijoje prasideda šios programos įgyvendinimas. Mokykla, atsižvelgusi į mokinių poreikius ir gebėjimus, suteiks mokiniams galimybę plėtoti ne tik bendrąsias ir dalykines kompetencijas, bet ir inžinerinę kompetenciją, kuri padės suvokti supančio pasaulio kaitą, problemas, galimybę prisidėti prie kaitos bei pasaulio pokyčių.

Didžiausi pokyčiai 2015-2016 m.m.:
- įvedamas naujas mokomasis dalykas – inžinerija. Kas ta „inžinerija” - tai yra įvairių dalykų (matematikos, fizikos, informacinių technologijų ir kt. tiksliųjų bei gamtos mokslų) žinių taikymas praktikoje (inžinerija atsirado, kaip žmogaus prisitaikymo prie aplinkos pasekmė). Mokiniai daug mokosi per visų dalykų pamokas. Tačiau ne visuomet pakanka laiko išmoktas taisykles ir dėsnius patikrinti praktiškai. Per inžinerijos pamokas mokiniams bus suteikta galimybė tai padaryti. Inžinerijos pamoka – kūrybinio darbo pamoka;
- įvedami nauji techninės kūrybos būreliai:
Skulptūrinės plastikos būrelis „Barstukas“ (1-4 kl.);
Inžinerinių technologijų būrelis „Išmanieji peliukai“ (1-4 kl.);
Maisto inžinerijos būrelis „Skanėstų laboratorija“ (1-4 kl.);
Kompiuterinės grafikos būrelis „KoGraMenas“ (5-8 kl.);
Inžinerinio ugdymo būrelis „Kompiuterinis modeliavimas“ (5-8 kl.);
Maisto inžinerijos būrelis „Konditerijos laboratorija“ (5-8 kl);
- visi mokytojai dalykininkai savo pamokose integruos šią programą ir inžinerinį ugdymą;
- Antrame mokslo metų pusmetyje bus organizuojama projektinė veikla;
- 5 kultūrinės pažintinės dienos bus skirtos programos įgyvendinimui:
1. Tyrėjo diena
2. Jaunojo kūrėjo diena
3. Pi diena
4. Tiksliųjų mokslų projektų diena
5. Konstruotojo diena.
- rengiamas naujas modernus inžinerijos kabinetas;
- atnaujinami informacinių technologijų kabineto kompiuteriai.

TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ (MATEMATIKOS, INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ, FIZIKOS, INŽINERIJOS) PAKRAIPOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA (.doc)


TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ IR INŽINERINIO UGDYMO PAKRAIPOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA

Tiksliųjų mokslų ir inžinerinio ugdymo įgyvendinimo programa (pradinio, pagrindinio ugdymu programų) skirta visiems Ragainės progimnazijos mokiniams.

Programa apibrėžia tiksliųjų mokslų ir inžinerinio ugdymo pakraipos įgyvendinimą ir yra skirta nuosekliai, sistemingai ir kryptingai ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas,....

Mūsų programą sudaro:

  • 1–8 klasėje pagrindinis privalomasis dalykas – inžinerija;
  • 5-8 klasėje matematikos mokymas skirstant mokinius į grupes;
  • 2-8 klasėse organizuojama jaunųjų matematikų mokyklėlės veikla, kuri skirta mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių asmens gabumų matematikai, informacinėms technologijoms;
  • 1-8 klasėje konsultacijos, kurių metu mokiniams teikiama mokymosi pagalba;
  • 1–8 klasėje neformaliojo švietimo programos, kurias mokiniai gali rinktis, siekdami praplėsti tiklsliųjų mokslų ir inžinerinę kompetenciją;
  • 1-8 klasėse organizuojant mokinių kūrybinę, pažintinę, praktinę ir socialinę veiklą.
  • Tiksliųjų mokslų ir inžinerinio ugdymo (iki 25 procentų) 1–8 klasėse integracija į pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų mokomuosius dalykus.
  • Projektinė veikla.

 

KŪRYBINĖ, PAŽINTINĖ, PRAKTINĖ VEIKLA
1. Konstruotojo diena
2. Tyrėjo diena
3. Kūrėjo diena
4. Pi diena
5. Projektų diena

 

1–8 klasėje neformaliojo švietimo programos

SKULPTŪRINĖS PLASTIKOS BŪRELIS (1-4 KL.)

INŽINERINIO UGDYMO BŪRELIS (1-4 KL.)

MAISTO INŽINERIJOS BŪRELIS (1-8 KL.)

 

 

 

 


 
 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

 

Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre:190531756
Tilžės g. 85, Šiauliai LT 78113, +370 652 72300 ragainespm@splius.lt